Korisnički centar

Tehnička pitanja

U najkraćem roku gubitak i/ili krađu fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka, prijavite najbližoj policijskoj stanici, u kojoj ćete dobiti potvrdu o nastalom događaju, a nju pri vraćanju vozila iz najma obavezno predajte kolegama u poslovnici. Takođe, molimo Vas da o nastaloj situaciji u roku 24 sata putem elektronske pošte i/ili telefona obavestite našu tehničku službu.

U slučaju gubitka ključa molimo vas da kontaktirate našu tehničku službu s kojom ćete dogovoriti proceduru dostave rezervnog ključa na svoju lokaciju i koji će vas informisati o trošku koji ćete imati pri povratku vozila iz najma.

Ako se iznajmljeno vozilo ne može otključati, proverite da li je ključ mehanički oštećen i/ili je li bio pod uticajem vlage (npr. ako vam ključ padne u more)? Ako je odgovor na navedena pitanja negativan, na ključu je verovatno neispravna baterija ili je prisutna neka druga elektronska greška. Ali i u slučaju da imate mehanički (konvencionalni) ključ ili bluetooth ključ, uvek možete otključati iznajmljeno vozilo sledeći postupak u nastavku:

 • MEHANIČKI (konvencionalni) ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu sa kvake vrata i mehaničkim delom ključa otključajte vozilo. Molimo vas da plastičnu kapicu prilikom vraćanja vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mesto.
 • BLUETOOTH ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu sa kvake vrata i mehaničkim delom ključa koji se nalazi unutar samog kućišta, otključajte vozilo. Plastičnu kapicu prilikom vraćanja vozila predajte kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mesto. Prilikom pristupa vozilu uvek morate najpre otvoriti prednja vrata.

U slučaju da se iznajmljeno vozilo ne može zaključati, proverite da li je ključ mehanički oštećen i/ili je li bio pod uticajem vlage (npr. ako vam ključ padne u more)? Takođe, proverite jeste li ugasili kontakt i da li ste do kraja zatvorili sva vrata na vozilu. Ako je odgovor na navedena pitanja negativan, na ključu je verovatno neispravna baterija ili je prisutna neka druga elektronska greška. Ali i u slučaju da imate mehanički (konvencionalni) ili bluetooth ključ, uvek možete zaključati iznajmljeno vozilo sledeći postupak u nastavku:

 • MEHANIČKI (konvencionalni) ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu sa kvake vrata te mehaničkim delom ključa zaključajte vozilo. Molimo Vas da plastičnu kapicu prilikom vraćanja vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mesto.
 • BLUETOOTH ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu sa kvake vrata te mehaničkim delom ključa koji se nalazi unutar samog kućišta, zaključajte vozilo. Molimo Vas da plastičnu kapicu pri vraćanju vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mesto.

 • SAVET 1: Ako je iznajmljeno vozilo opremljeno bluetooth ključem, savetujemo Vam da prijemnik ključa nikad ne držite blizu ostalih elektronskih uređaja (mobilni telefon, laptop, jaka magnetna polja...) jer prisutnost tih uređaja zbog jakog elektromagnetnog zračenja, blizu prijemnika ključa može omesti signal i onemogućiti njegov ispravan rad.
 • SAVET 2: Molimo Vas da, bez obzira na vrstu ključa kojom je opremljeno iznajmljeno vozilo, nikad ne zaključavate vozilo ako neko od saputnika ostaje u vozilu.
 • SAVET 3: Molimo Vas da, bez obzira na vrstu ključa kojom je opremljeno iznajmljeno vozilo, nikad ne ostavljate prijemnik ključa u vozilu. To bi moglo da dovede do slučajnog zaključavanja vozila.

Ako se ne može pokrenuti vozilo, molimo pratite ove korake:

 • Ako imate mehanički (konvencionalni) ključ, odblokirajte volan pomičući ga levo-desno, sve dok ne uključite kontakt, a ako imate bluetooth ključ, kućište ključa odmaknite od elektronskih uređaja (smartphone, iPod i sl.). Bluetooth ključ obavezno mora biti u vozilu, a vrata moraju biti zatvorena.
 • Postupak sa automatskim menjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite papučicu kočnice, ručica menjača tokom pokretanja motora mora biti u položaju P ili N, okrenite ključ preko tačke otpora ili pritisnite dugme ''start'' (u zavisnosti od opremljenosti vozila)...
 • Postupak sa automatskim menjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite i držite papučicu kočnice, ručica menjača u toku pokretanja motora obavezno mora biti u položaju N, okrenite ključ preko tačke otpora ili pritisnite dugme start (u zavisnosti od opremljenosti vozila).
 • Postupak sa manuelnim menjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite i držite pritisnutu do kraja papučicu kvačila, ručicu menjača postavite u neutralan položaj, okrenite ključ preko tačke otpora ili pritisnite dugme start (u zavisnosti od opremljenosti vozila).
 • Ali ako se motor vozila, bez obzira na upravo opisan postupak, ipak ne pokrene i pritom se ne uključuje kontakt na instrument tabli, vozilo se verovatno ne može startovati zbog neke neispravnosti. Stoga proverite pojavljuje li se neka poruka na instrument tabli i/ili središnjem ekranu. Takođe, proverite ili se pokušajte setiti jeste li ostavili uključene neke od potrošača električne energije (svetla, radio i sl.), jer oni vrlo brzo mogu isprazniti akumulator i onemogućiti startovanje motora vozila. Ako ste neki od električnih potrošača ostavili upaljenim, molimo Vas da vozilo pokušate pokrenuti nabavkom i upotrebom kablova za paljenje. Radi sopstvene sigurnosti, ali i mogućeg nastanka velike štete na motoru, ne pokušavajte vozilo pokrenuti guranjem ili puštanjem na nizbrdici, kao ni ubacivanjem ručice menjača u brzinu ili naglim otpuštanjem kvačila. To bi moglo prouzrokovati veliki i vrlo skup kvar na vozilu. Ako na vozilu ne uspete startovati motor, kontaktirajte našu tehničku službu.

Ako je vaše vozilo opremljeno mehaničkom ručnom kočnicom, kako biste je lakše spustili, uvek pritisnite i držite nožnu kočnicu pritisnutom u toku spuštanja poluge ručne kočnice. Polugu ručne kočnice uvek malo podignite gore, pa pritisnite do kraja prekidač. Tako će se smanjiti otpor, a ručnu kočnicu ćete lakše spustiti.

Ako je vaše vozilo opremljeno električnom (automatskom) ručnom kočnicom, ista se otpušta automatski prilikom kretanja vozila. Ali ako je vaše iznajmljeno vozilo opremljeno manuelnim menjačem, ručna kočnica se automatski spušta ubacivanjem menjača u prvu brzinu ili brzinu za vožnju u rikverc, te istovremenim spuštanjem papučice kvačila i dodavanjem gasa. Pritom sva vrata na vozilu moraju biti zatvorena. Na vozilima marke Volkswagen, Audi, Seat i Škoda, ako je uključen Auto Hold, vozač mora biti vezan sigurnosnim pojasom.

 • SAVET 1:Ako svoje vozilo parkirate na uzbrdici, obavezno uz aktiviranje ručne kočnice, ubacite manuelni menjač u prvu brzinu prenosa ili rikverc (kod automatskog menjača u položaj P, a kod poluautomatskog u N), potom okrenite točkove u stranu.
 • SAVET 2:Ako su napolju temperature ispod nule, kod parkiranja vozila, kad je to moguće, nemojte aktivirati ručnu kočnicu, kako se kočne pakne/pločice ne bi zamrznule i onemogućile kasnije pokretanje vozila. Ako je vozilo opremljeno manuelnim menjačem, ručicu postavite u prvu brzinu, kod automatskog menjača ručicu postavite u položaj P, a kod poluautomatskog u položaj N (nakon gašenja motora pogonska  osovina će se automatski blokirati).

Funkcija Auto Hold zadržava vozilo na uzbrdici radi lakšeg pokretanja. Ta funkcija, ako je mehanička/električna ručna kočnica spuštena, 'drži' pritisnutu kočnicu nekoliko trenutaka, dok vozač prebacuje nogu sa kočnice na papučicu gasa i/ili kvačila, da vozilo ne bi krenulo nizbrdo. Većina vozila u našoj floti opremljena je navedenom funkcijom, ali na našem web sajtu možete pronaći najvažnije tehničke detalje i opremu koje ima vaše vozilo, između ostalog i saznati da li vozilo koje ste iznajmili ima funkciju Auto Hold.

Kako biste bili sigurni koju vrstu goriva koristi vozilo koje ste iznajmili, na spoljašnjem delu poklopca rezervoara goriva stavljena je nalepnica s oznakom vrste goriva koje to vozilo koristi. Za dodatnu vidljivost tu je i fabrička oznaka sa unutrašnje strane poklopca rezervoara goriva. Zbog još bolje vidljivosti, navedenu oznaku možete pronaći i na privesku ključa vozila.

 • SAVET 1:U rezervoar je uvek potrebno sipati više od 10 litara goriva kako bi merač goriva registrovao novu količinu.
 • SAVET 2: Uvek isključite motor dok punite rezervoar goriva.

Ako se u vozilo sipa pogrešna vrsta goriva, nemojte pokušavati pokrenuti motor, jer ćete tako sprečiti mogućnost velikih oštećenja. Molimo Vas da kontaktirate tehničku podršku koja će vam organizovati najbolje i najpovoljnije rešenje, kako biste u najkraćem roku nesmetano nastavili putovanje.

 • SAVET: Uvek pre točenja goriva proverite da li odgovara ono vozilu koje ste iznajmili, prema nalepnicama i oznakama koje se nalaze na poklopcu rezervoara goriva i privesku ključeva.

Ako iznajmljeno vozilo ostane bez dovoljne količine goriva u toku vožnje, pokušajte vozilo zaustaviti u najboljim sigurnosnim uslovima na kolovozu, uključite sve pokazivače pravca, ugasite motor vozila, aktivirajte ručnu kočnicu i postavite sigurnosni trougao na propisanu udaljenost od vozila. Na prvoj benzinskoj pumpi kupite plastični kanistar i u vozilo sipajte najmanje pet litara odgovarajućeg goriva (pogledajte nalepnicu na poklopcu rezervoara goriva). Ako se motor vozila ni nakon nekoliko pokušaja ne može pokrenuti, kako biste sprečili oštećenje motora, nemojte više pokušavati, zatim kontaktirajte tehničku podršku.

 • SAVET: Nikad ne vozite sa malom količinom goriva. Čim se uključi lampica male količine goriva i pokazatelj koločine bude niži od ¼, na prvoj benzinskoj pumpi sipajte odgovarajuće gorivo.

Ako je vaše vozilo opremljeno limitatorom brzine, na prekidaču tempomata/limitatora proverite da li je funkcija limitatora isključena. Ako je odgovor negativan, obratite pažnju na lampice i poruke na instrument tabli opisane u nastavku.

Ako se na instrument tabli i ekranu na centralnoj konzoli pojavi lampica indikatora neispravnog pritiska u gumama, molimo Vas da prema nalepnici na okviru vozačevih vrata ili unutrašnjoj strani rezervoara goriva, pritisak u gumama podesite na preporučene vrednosti. U slučaju da vaše vozilo ima:

 • INDIREKTAN SISTEM NADZORA PRITISKA U GUMAMA: Nakon podešavanja pritiska sve četiri gume, zavisno od modela vozila, držite do zvučnog signala pritisnut prekidač indikatora pritiska u gumama ili isti poništite putem ekrana na centralnoj konzoli, u modulu Parametri vozila.
 • DIREKTAN SISTEM NADZORA U GUMAMA: Nakon podešavanja pritiska u sve četiri gume, lampica neispravnog pritiska u gumama i poruka na ekranu centralne konzole se gasi, a trenutnu vrednost pritiska u svakoj gumi pojedinačno možete očitati putem ekrana na centralnoj konzoli, u modulu Parametri vozila. Indikator neispravnog pritiska u gumama se nakon podešavanja ispravnog pritiska može ugasiti i nakon nekoliko minuta vožnje.

Našu tehničku podršku možete kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte navedene na fascikli s dokumentima vozila. Kontakt tehničke službe proverite u rubrici  Kontakti.

Sva naša vozila u floti opremljena su obaveznom opremom koja odgovara lokalnim i evropskim zakonima o sigurnosti putnog saobraćaja. Obavezna oprema sastoji se od reflektujućeg prsluka, sigurnosnog trougla, seta prve pomoći i seta rezervnih sijalica i osigurača koji se nalaze u gepeku vozila.

NAPOMENA: Molimo Vas da pri vraćanju vozila iz najma, naše kolege informišete ako je deo obavezne opreme nepotpun ili ste je koristili, da je posle možemo upotpuniti.

U slučaju kvara vozila na kolovozu koji onemogućuje dalju vožnju, molimo Vas  pokušajte vozilo da zaustavite u najboljim sigurnosnim uslovima na putu i da uključite sve pokazivače pravca, ugasite vozilo i aktivirate ručnu kočnicu. Nakon što vozilo zaustavite, budite oprezni pri izlasku iz vozila i obavezno obucite reflektujući prsluk i postavite sigurnosni trougao (pogledajte poglavlje „Saveti za sigurnu vožnju“). U slučaju kvara u lošim uslovima vidljivosti (noć, kiša, sneg), ostavite upaljena i kratka svetla. Pre nego što kontaktirate tehničku službu, pripremite sledeće podatke: registarsku oznaku vozila, tačno mesto kvara (adresu, kilometre autoputa ili koordinate GPS-a) i informaciju o prirodi kvara. Ako se popravak vozila ne može otkloniti u roku 24 sata, osiguraćemo Vam zamensko vozilo ili alternativni način nastavka putovanja.

NAPOMENE:

 • Klijent obavezno mora sačekati dogovorenu pomoć na putu, a njihovu informaciju će im u najkraćem roku javiti tehničke službe.
 • Gore naveden postupak važi i za Republiku Srbiju i inostranstvo.

U slučaju da Vam je kvar prouzrokovala probušena guma ili da Vam je pukla guma i/ili oštećena felna, molimo Vas da postavite rezervni (privremeni) točak prema uputstvima u nastavku.

Postupak zamene točka:

 1. Proverite da li je vozilo dobro zakočeno, aktivacijom ručne kočnice  i ubacivanjem ručice ručnog menjača u prvu brzinu prenosa ili rikverc (kod automatskog menjača ručicu postavite u položaj P, a kod poluautomatskog u položaj N).
 2. Uklonite prtljag iz gepeka i unutrašnju tekstilnu podlogu (zavisno od modela vozila, rezervni točak se može nalaziti i sa spoljašnje strane podloge, ispod gepeka. U tom slučaju ključ za otpuštanje vijka koji drži nosač rezervnog točka nalazi se u levoj ili desnoj oblozi gepeka ili ispod suvozačevog sedišta).
 3. Uklonite rezervni točak i potreban alat van vozila
 4. Ako je vozilo opremljeno ratkapnom, uklonite je i pažljivo spremite
 5. Ako je vozilo opremljeno aluminijumskim felnama i ima ukrasne kapice na šrafovima, skinite ih pomoću priloženog alata
 6. Ako vozilo ima sigurnosni šraf za pričvršćivanje točka, otpustite ga postavljanjem nastavka sa zaštitom od krađe na ključ za skidanje točka
 7. Otpustite šrafove točka priloženim ključem u alatu
 8. Postavite stopicu dizalice u za to predviđenu zonu, ispod praga vozila (pripazite da je ispravno postavite, zbog sopstvene sigurnosti i kako biste izbegli oštećenje praga vozila). DIZALICA MORA BITI POSTAVLJENA NA STABILNU PODLOGU PRE PODIZANJA VOZILA! AKO JE PODLOGA KLIZAVA  ILI HRAPAVA, DIZALICA  SE MOŽE POMAĆI I POTONUTI I NANETI  VAM POVREDE I OŠTETITI VOZILO
 9. Nakon što vozilo dovoljno podignete i oštećeni točak ne bude u kontaktu sa podlogom, otpustite šrafove do kraja i skinite točak sa vozila
 10. Postavite rezervni točak na vozilo, držeći ga rukom namestite na osovinu. Postavite sve predviđene šrafove i zategnite ih do otpora
 11. Nakon što spustite vozilo na podlogu, zategnite do kraja šrafove i dvaput proverite jesu li zategnuti do kraja
 12. Nakon što ste završili menjanje točka, spremite navedenu opremu i neispravni točak u gepek
 13. Ako je Vaše vozilo opremljeno privremenim točkom, vožnju možete nastaviti, ne prelazeći pritom 80 km/h do prvog vulkanizera. Molimo Vas da u najkraćem roku informišete tehničku službu koja će Vam predložiti mogućnosti popravke neispravnog točka, zavisno od vaših ugovorenih vrsta osiguranja.
 14. Ukoliko iznajmljeno vozilo nema privremeni ili rezervni točak molimo kontaktirajte poslovnicu u kojoj ste unajmili vozilo kako bi Vam organizovali zamensko vozilo.

NAPOMENA: Ako ne možete sami postaviti rezervni točak, kontaktirajte tehničku službu koja Vam može organizovati pomoć na putu, ali bez obzira imate li ugovoreno WUG-osiguranje, usluga postavljanja rezervnog točka nije pokrivena i biće Vam u potpunosti naplaćena. 

Mi koristimo maksimalne napore kako bismo Vam osigurali ispravno vozilo sa ispravnom količinom tečnosti. Nažalost, u retkim slučajevima u toku velike korištenosti vozila, može se dogoditi da vozilo signalizuje nedostatak određene tečnosti. U slučaju da je reč o nedostatku:

 • MOTORNO ULJE: Odmah po paljenju signalne lampice kupite litar odgovarajućeg ulja na prvoj benzinskoj pumpi ili specijalizovanoj prodavnici. Nakon što ugasite motor vozila, dolijte prvo pola litre ulja, zatim nakon nekoliko minuta proverite na meraču nivo ulja koji mora biti između oznake min. i max. Ako je nivo ulja i dalje prenizak, dospite još ulja do odgovarajuće količine. Vrstu ulja koje iznajmljeno vozilo koristi možete pročitati na unutarašnjoj strani poklopca motora i u futroli vozila.
 • RASHLADNA TEČNOST: Kako biste izbegli pregrevanje motora, odmah po paljenju signalne lampice kupite litar odgovarajuće tečnosti na prvoj benzinskoj pumpi ili u specijalizovanoj Kako biste bili sigurni koja vrstu rashladne tečnosti Vam treba, otvorite poklopac motora i pogledajte boju postojeće rashladne tečnosti, pa prema njoj kupite odgovarajuću. Kako biste izbegli povrede, pre otvaranja čepa na posudi rashladne tečnosti motor obavezno mora biti ohlađen, a čep dodatno polako otvorite.
 • AdBlue: Većina naših automobila na pogon dizel motora, opremljena su tzv. Tečnošću AdBlue, kako bi odgovarala strogim evropskim normama o zagađenju okoline. Budući da je u uobičajenim uslovima vožnje količina tečnosti dovoljna za otprilike 15.000 do 25.000 km, odnosno između dva servisa, pa prema potrebi i mi nadomestimo potrošenu količinu tečnosti, nedovoljan nivo tečnosti moguć je u posebno retkim slučajevima. Ali ako Vam se na instrument tabli i  centralnom ekranu na pojavi signalna lampica i poruka upozorenja o niskom nivou tečnosti AdBlue, molimo Vas da na prvoj benzinskoj pumpi kupite minimalno 10 litara i uz pomoć levka natočite do vrha rezervoara, a prema potrebi i veću količinu od navedene. Otvor rezervoara navedene tečnosti, zavisno oa modela vozila, nalazi se u gepeku ispod rezervnog točka, u bočnoj stranici gepeka ili kraj poklopca rezervoara goriva. Molimo Vas da ne ignorišete poruku upozorenja kako elektronika ne bi onemogućila dalju vožnju i tako Vam prouzrokovala dodatne neprijatnosti.
 • Tečnost za pranje vetrobranskog stakla: U slučaju nedostatka tečnosti za pranje vetrobranskog stakla, možete je kupiti na benzinskoj pumpi, u specijalizovanoj prodavnici ili supermarketu. Zavisno od godišnjeg doba, koristite letnju ili zimsku tečnost kako bi se lakše uklonili insekti u letnjim mesecima, odnosno kako bi se tokom zimskog perioda sprečilo njeno zamrzavanje.

NAPOMENA: U slučaju da ste sami kupili određenu tečnost koja nedostaje u iznajmljenom vozilu, molimo Vas da pri plaćanju obavezno zatražite gotovinski račun na firmu CITY RENT A CAR d.o.o. Ako ne priložite gotovinski račun pri vraćanju iznajmljenog vozila, nećemo moći da Vam nadoknadimo potrošen iznos.

U slučaju neispravnosti neke sijalice spoljašnjeg rasvetnog tela, u posebnim je slučajevima možete sami zameniti. Molimo Vas da u najkraćem roku kontaktirate tehničku službu koja će vas uputiti u najbliži servis ili neispravnost prijavite tokom vraćanja vozila iz najma.

NAPOMENA: Nikad ne pokušavajte da zamenite ksenonsku ili LED-sijalicu, kako ne bi došlo do oštećenja vozila.

U slučaju nekog manjeg nedostatka, naše kolege će Vam u najbližoj poslovnici, zavisno od dostupnosti, zameniti iznajmljeno vozilo.

U slučaju neispravnosti priključka za elektronsku opremu, proverite ispravnost svoje opreme i priključka. Koristite isključivo evropski priključak dodatne opreme kako biste izbegli oštećenje priključka na automobilu. Ako priključak i dalje ne radi, kontaktirajte tehničku službu koja će Vas savetovati o daljem postupku rešenja problema.

 1. SAVET: Naše kolege će Vam pri preuzimanju vozila rado pomoći da na ispravan način postavite dodatnu opremu.

Naš moto je stvaranje iskustva. Stoga činimo sve kako biste kao naš klijent bili maksimalno zadovoljni kvalitetom pružene usluge. Mi smo prijatelji životinja, pa želimo da dok putujete našim vozilima i stvarate iskustva, ako su i Vaši kućni ljubimci sa Vama. Budući da nam je vrhunski kvalitet pružanja usluge izuzetno važan, molimo Vas da ako u iznajmljenim vozilima prevozite i svoje kućne ljubimce, zaštitite unutrašnjost vozila, posebno sedišta odgovarajućom presvlakom, kako ne bi došlo do prljanja unutrašnjosti, npr. dlakama vašeg kućnog ljubimca. Ako vaš kućni ljubimac uneredi našu unutrašnjost, moraćemo Vas teretiti za uslugu hemijskog čišćenja.

 • SAVET: Pre svega zbog sigurnosti Vas i vaših kućnih ljubimaca, savetujemo Vam da ih uvek prevozite u za to predviđenim boksevima pričvršćenim sigurnosnim remenima za sedište. Tako ćete Vi i Vaši kućni ljubimci sigurno stići na odredište, a svoje kućne ljubimce ćete u vozilu prevoziti u skladu sa zakonskim propisima.

Mi ne ograničavamo Vašu slobodu korišćenja iznajmljenih vozila prema Vašim potrebama. To podrazumeva da iznajmljenim vozilom slobodno možete prevesti komad bele tehnike, nameštaja ili svoju rekreacijsku/sportsku opremu. Međutim, ljubazno Vas molimo da poštujete pravila sigurnosti na putu i ne prevozite predmete koji na siguran način ne mogu stati u iznajmljeno vozilo. Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na težinu predmeta koje vozite, kako iznajmljeno vozilo ne biste preopteretili i time narušili svoju sigurnost i izazvali eventualni kvar na vozilu.

 • SAVET 1: Ako prevozite velike i teške predmete, a kako biste izbegli oštećenja unutrašnjosti koja mogu biti izuzetno skupa, unutrašnjost zaštitite prikladnim presvlakama - posebno pritom mislimo na plastične pragove ruba vrata i gepeka, presvlake na sedištima, krovne obloge, armaturnu ploču i drugo.
 • SAVET 2: Ako u gepek do visine police ne stane sav Vaš prtljag, nemojte na silu zatvarati vrata gepeka, jer to vrlo često može izazvati udubljenje vrata gepeka i skup popravak.
 • SAVET 3: Ako vaš prtljag ne stane u gepek iznajmljenog vozila, molimo Vas da ne vadite policu gepeka vozila, ili teške predmete odlažete na predmetnu policu. Polica gepeka vozila je skupa, pa pazite da je negde ne izgubite ili ne oštetite.


Našim vozilima nije dopušteno učestvovati na automobilskim trkama ili sličnim manifestacijama. Učestvovanje u istima moglo bi dovesti do velikih oštećenja motora, menjača, spojki, guma i ostalih delova iznajmljenih vozila i izazvati posebno skupe popravke.

Iznajmljena vozila je dozvoljeno koristiti isključivo na putevima prve klase (gradskim/mesnim asfaltiranim putevima, brzim putevima, lokalnim putevima, autoputevima). Bez obzira na kategoriju iznajmljenog vozila, nije dopušteno vozilo koristiti na lošim putevima, npr. makadamu, u offroad okruženju i slično. Za više detalja pogledajte ugovor.

 • SAVET 1: Kretanje po putevima koji nisu prve klase dopušteno je isključivo u slučajevima privremenih preusmeravanja lokalnih vlasti na alternativne pravce. Ljubazno Vas molimo da u tim slučajevima brzinu prilagodite tim uslovima i posebno pripazite na prepreke (rupe, izbočine, kamenje i sl.) koji mogu prouzrokovati velika i skupa oštećenja na iznajmljenom vozilu.

Budući da nam je Vaša sigurnost, kao i Vaših suputnika, ali i ostalih učesnika u saobraćaju posebno važna, iznajmljena vozila u svakom trenutku imaju pneumatike koji odgovaraju preporukama proizvođača vozila, dimenzijama, indeksu brzine i nosivosti. Takođe, bez obzira na godišnje doba i/ili vremenske uslove, iznajmljena vozila uvek su spremna za vožnju. Drugim rečima, prema zakonskim okvirima u RS (usklađenih s propisima u inostranstvu) iznajmljena vozila imaju letnje ili zimske gume istrošene najviše do zakonom propisane dubine profila šare na pneumatiku.

Ako vozilo iznajmljujete na duži period, takvi zahvati mogu biti odobreni, ali isključivo uz našu pismenu saglasnost i garancijom da ti zahvati neće prouzrokovati štetu na vozilu. Ako Vam odobrimo te zahvate, Vaša je obaveza da vozilo vratite u početno i prihvatljivo stanje.

U slučaju potrebe za prepravkama, molimo Vas da kontaktirate našu tehničku službu sa posebnom molbom i vrstom tehničke izmene vozila. Tek nakon naše pismene saglasnosti, Vi možete kod dogovorenog dobavljača izvesti te tehničke izmene.

Naša vozila nakon svakog najma idu na kompletno unutrašnje i spoljno čišćenje. Bez obzira na to, u našim vozilima nije dopušteno pušenje i ljubazno Vas molimo da se držite tog pravila - kako bi naša vozila ostala besprekorno čista, a miris unutrašnjosti uvek bio ugodan. U slučaju nepoštovanja ovog pravila, moraćemo Vas teretiti za uslugu hemijskog čišćenja – jer ulažemo maksimalne napore u čistoću i ugodan miris unutrašnjosti svih naših vozila.

Posebnu pažnju obraćamo na redovno održavanje naših vozila, kako bi ona bila sigurna za korisnike i zadržala svoju vrednost i garanciju proizvođača. Kako biste se informisali o vremenskom/kilometarskom periodu u kojem je potrebno izvršiti periodično redovno održavanje, kao i kad je bilo izvršeno poslednje redovno održavanje, molimo Vas pogledajte karticu vozila u fascikli s dokumentima. Takođe, sva naša vozila opremljena su servisnim indikatorom, koji Vas pri uključivanju kontakta obaveštava o vremenskom/kilometarskom periodu u kojem je potrebno izvršiti sledeće periodično redovno održavanje. Ako je uskoro potrebno izvršiti periodično redovno održavanje, molimo Vas da kontaktirate našu tehničku službu, s kojom ćete dogovoriti termin i servis u kojem će se izvršiti navedeno održavanje ili dogovoriti zamena vozila.

 • NAPOMENA: Kako se ne bi izgubila fabrička garancija proizvođača vozila, maksimalni dopušteni rok za prekoračenje periodičnog održavanja je 500 km ili pet radnih dana. Molimo Vas da se toga pridržavate, kako biste izbegli nepotrebne troškove nadoknade eventualnog gubitka garancije.

U slučaju potrebe za kontrolom vozila i/ili izvršavanja nekih od gore navedenih radova, u obavezi ste da kontaktirate tehničku službu koja će Vas informisati o proceduri potrebnoj za bilo kakvo izvođenje radova na vozilu od strane trećih osoba i ako se za to ukaže potreba, dati potrebnu autorizaciju radova servisnom mestu koje izvršava radove na vozilu. Molimo Vas da navedeno uvažite, jer u suprotnom nećemo moći da Vam nadomestimo plaćeni iznos popravke.

 • NAPOMENA: O svim radovima na vozilu obavezno kontaktirajte našu tehničku službu.

Svako dečije sedište i/ili booster na poleđini ima šemu postavljanja u vozilo. Kako bi Vaši najmlađi suputnici sigurno i ugodno putovali, molimo Vas da poštujete ta uputstva.

 • SAVET 1: Savetujemo Vam da svoju decu uvek i isključivo prevozite u dečijim sedištima ili boosterima koji odgovaraju njihovom uzrastu i da ih uvek vežete sigurnosnim pojasom.
 • SAVET 2: Savetujemo Vam da uvek dečju stolicu i/ili booster postavite iza suvozačevog sedišta. Visinu suvozačevog sedišta, kada je to moguće, uvek podesite na najvišu visinu, maksimalno ga gurnite unazad, ispravite naslon sedišta te podignite naslon za glavu u najviši položaj. Taj položaj je najsigurniji za prevoz Vaše dece. Ako morate postaviti više dečjih sedišta i/ili boostera, to uvek činite na zadnjim sedištima.
 • SAVET 3: Ako svoje dete odlučite da prevozite u dečjem sedištu/ili boosteru na suvozačevom sedištu, OBAVEZNO i bez izuzetka uvek isključite suvozačev vazdušni jastuk (prekidač se najčešće nalazi u kaseti ispred suvozačevog sedišta). Takođe, proverite je li takav način prevoza Vaše dece u zemlji u kojoj se nalazite u skladu s lokalnim važećim propisima.
 • SAVET 4: Nikada ne prevozite decu mlađu od 12 godina na prednjem suvozačevom sedištu!

Zavisno od vrste zaštite otvaranja zadnjih vrata u iznajmljenom vozilu, tu zaštitu možete uključiti na sledeći način:

MEHANIČKA ZAŠTITA: Pogledajte unutarašnji okvir zadnjih vrata. Na njemu ćete, ako Vaše vozilo ima mehaničku zaštitu, pronaći odgovarajuću nalepnicu sa zonom stavljanja mehaničkog dela ključa pa smerom okretanja istog za aktivaciju zaštite. Postupak deaktivacije suprotan je postupku aktivacije.

ELEKTRONSKA ZAŠTITA: Potražite prekidač sa simbolom zabrane otvaranja zadnjih vrata i/ili zadnjih prozora u okruženju vozačkog sedišta. Navedeni prekidač najčešće se nalazi na prekidaču elektronskih podizača stakala, levom stubu prednje armature ili središnjoj konzoli. Na vozilima koja imaju takav vid zaštite, aktivacijom se automatski blokira i otvaranje zadnjih prozora, i to upotrebom komandi prekidača na zadnjim vratima. Ako iznajmljeno vozilo ima mehaničku zaštitu otvaranja zadnjih vrata,  električne podizače zadnjih stakala, pritiskom navedenog prekidača blokiraćete samo otvaranje zadnjih prozora pritiskom na prekidač na zadnjim vratima. Ako vaše vozilo ima ručne podizače zadnjih prozora, blokada otvaranja istih nije moguća.

 • SAVET 1: Uvek aktivirajte blokadu otvaranja zadnjih vrata i/ili otvaranja zadnjih prozora ako na zadnjem sedištu prevozite decu.
 • SAVET 2: Uvek pri zatvaranju prozora i/ili šibera proverite da neko od putnika, posebno deca, ne ometaju ispravno zatvaranje prozora u/ili šibera.

U slučaju da Vam se na iznajmljenom vozilu pojavi navedena poruka, kontaktirajte našu tehničku podršku koja će Vam rado dati kod za unos.

U slučaju saobraćane nezgode i/ili oštećenja vozila obavezno istog trenutka pozovite policiju na broj 192 (broj za RS) i ispunite evropski izveštaj. Ako iznajmljeno vozilo nije u voznom stanju, molimo Vas da kontaktirate tehničku službu. Pri vraćanju vozila iz najma dužni ste kolegama u poslovnici predati zapisnik o alkotestiranju.

U slučaju krađe vozila, pokušaja krađe vozila i/ili provale u vozilo, odmah pozovite policiju na broj 192 (broj za RS) i kontaktirajte tehničku službu.

Ako je reč o vandalizmu ili oštećenju parkiranog vozila od strane nepoznatog počinioca, takođe ste obavezni pozvati policiju na broj 192 (broj za RS) koja će sastaviti zapisnik, a njega ste dužni dostaviti poslovnici u koju vraćate iznajmljeno vozilo.

 • NAPOMENA: U posebnim situacijama, u slučaju kad je reč o minimalnom oštećenju vozila (mala ogrebotina ili ulubljenje, manja nezgoda sa ili bez drugih učesnika u saobraćaju), uz prethodno odobrenje tehničke službe i eventualno slanje fotografija nezgode, samo treba ispuniti evropski izveštaj o nezgodi bez pozivanja policije.

Ne, štete na pneumaticima i/ili felnama nisu pokrivene ni osnovnim ni kasko osiguranjem bez franšize. Kako biste osigurali te elemente na vozilu, u obavezi ste ugovoriti WUG-osiguranje koje pokriva tu vrstu nastalih oštećenja.

Pri parkiranju i napuštanju vozila obavezno poštujte sledeće korake:

 1. zatvorite sve prozore i/ili šiber do kraja
 2. stavite menjač u prvu brzinu prenosa ili rikverc (kod vozila opremljenim automatskim menjačem obavezno ručicu postavite u položaj P, a kod vozila opremljenih poluautomatskim menjačem u položaj N)
 3. obavezno aktivirajte ručnu kočnicu i ugasite motor
 4. nemojte ostavljati lične predmete na vidljivim mestima u vozilu (torbe i sl.), mi ne možemo odgovarati za vaše lične stvari
 5. zaključajte i proverite da su sva vrata na vozilu zaključana, fasciklu sa dokumentima uvek obavezno nosite sa sobom.
 • SAVET 1:Kako biste smanjili mogućnost provale i krađe, savetujemo Vam da uz gore navedene korake vozilo parkirate na osvetljenom mestu u urbanim delovima mesta u kojem se nalazite.
 • SAVET 2:Uvek pokušajte parkirati vozilo na širokom prostoru, tako da nesmetano možete otvoriti vrata vozila kako biste izbegli moguća oštećenja.
 • SAVET 3:Kako biste izbegli oštećenje točka (gume, alu-felne ili čelične felne i ratkapne), pri parkiranju nikad ne idite blizu ivičnjaka. To važi i za ostale elemente vozila, poput branika i pragova.
 • SAVET 4:Kako bi lak vozila dugo ostao besprekorno sjajan, pokušajte parkirati ispod drveća.

Uz obaveznu opremu, svako vozilo iz naše flote opremljeno je rezervnim točkom s pripadajućim alatom (ključem za otpuštanje šrafova, dizalicom i nastavkom za vuču vozila), setom patosnica - prednjim i zadnjim (tekstilnih ili gumenih), fasciklom vozila koji se nalazi u fioci (uputstva, brza uputstva, priručnik za multimediju, servisna knjižica...). Sva navedena oprema mora biti vraćena pri vraćanju vozila.

Kontaktirajte nas

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja CITY Rent a Car web stranice koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste saglasni s navedenom upotrebom. Više informacija »